SKLADOVÁNÍ

Skládkování odpadů z hlediska zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

– Jedná se o stavbu (územně plánovací a stavební řízení…)

Skládky odpadů jsou stále hlavním způsobem odstraňování komunálních odpadů.

Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

  1. a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4 V 294/2005 Sb.
  2. b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,
  3. c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),
  4. d) prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu se zákonem o odpadech,
  5. e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č.5 V 294/2005 Sb.),
  6. f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů).

Skladovat mohou fizycké i právnické osoby, podmínkou pro skladování je uzavření “ SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ “. V případě zájmu nás kontaktujte.

Minimální množství ke skladování je 100 MT.