Skládky zeminy

  • Poradíme si s uložením zeminy i nejrůznějších stavebních odpadů po celé ČR.
  • Bez problému odvezeme vykopanou zeminu, kamení, beton, nebo cihly do nejbližšího střediska k využití.
  • Stavební odpady přijímáme buď jako materiál, výrobek nebo pod katalogovými čísly odpadu podle Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a podle Zákona o odpadech.
  • Podmínkou pro odvoz odpadů je vyhovující rozbor pro uložení na povrch terénu nebo skládku.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí formuláře a o ostatní se již postaráme.